เงื่อนไข & กฎกติกา

เงื่อนไขการใช้

Terms & Conditions

HL8 ได้รับการควบคุม และ อนุญาติอย่างสมบูรณ์ในประเทศฟิลิปปินส์ ในการจัดการวางเดิมพันกีฬาออนไลน์ และ การบริการพนันคาสิโน

1.คำจำกัดความ

1.1.บทบัญญัติดังต่อไปนี้จะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ครอบคลุมการใช้งานในบริการด้านต่างๆ ที่ได้จัดไว้โดย HL8.COM (โดยในที่นี้จะเรียกว่า “ให้บริการ”, “ทางเรา”, “พวกเรา” หรือ “ของพวกเรา” ในส่วนของบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งพบได้ตลอดเวลาใน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ HL8.COM และบนเว็บไซต์ใดๆ ที่จัดขึ้นโดยผู้ให้บริการ (“ทางเว็บไซต์”) และซอฟต์แวร์ใดๆ (“บริการ”) บทบัญญัติเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อ่านรายละเอียดควบคู่กับกฏการเล่นเกมที่เฉพาะเจาะจงและกฏการเดิมพันทั่วๆ ไป (เรียกโดยรวมว่า “กติกาการเดิมพันบริษัท” (House Betting Rules) โดยสามารถนำมาใช้กับข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ที่นำไปควบคุมการใช้บริการ, ซอฟต์แวร์ และการเข้าถึงเว็บไซต์ และข้อมูลที่ประกอบกันที่นี้ (โดยรวมเรียกกว่า ”ข้อตกลง และเงือนไข (Terms and Conditions)

1.2.“การเดิมพัน” หรือพนัน สำหรับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง และเงื่อนไข จะรวมความหมายถึง การปราศจากขีดจำกัด, การวางเดิมพัน, การเล่นเกมและการพนัน การดำเนินการที่เกี่ยวข้องใดๆ และ/หรือ บริการทั้งหมดที่มีนำเสนอบนเว็บไซต์

1.3.“อุปกรณ์” หมายถึงอุปกรณ์การเข้าถึงโปรแกรมใดๆ แต่จะไม่จำกัดรวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนตัว, แลปท็อป, โทรศัพท์มือถือ ผู้ช่วยดิจิตอล โทรศัพท์ PDA อุปกรณ์มือถือ และ ระบบปฏิบัติการ Apple iOS และ Android OS อุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์ และการมีส่วนร่วมในการให้บริการ

1.4.“ซอฟต์แวร์” หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ไฟล์ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ (รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ใดๆที่สัมพันธ์กับความหมายก่อนหน้านี้) รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่มีให้โดยผู้ให้บริการ และต้องได้รับการติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่าน ในการที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานได้, การเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการใช้บริการผ่านอุปกรณ์ของท่าน

1.5.“หนังสือกีฬา” หมายถึง ระบบการเดิมพันทางอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึง และ/หรือ นำเสนอในส่วนของเว็บไซต์ที่มีหัวข้อว่า “หนังสือกีฬา” และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกิจกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์ดังกล่าวด้วย

2.การยอมรับ

2.1 โดยการคลิกที่กล่องตรวจสอบ เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และ คุณได้อ่าน และ ทำความเข้าใจครบถ้วน และ ยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขของของ HL8.COM หลังจากนั้นให้คุณคลิกที่ “บันทึก และ ดำเนินการต่อไป” ในระหว่างที่คุณทำการสมัครเป็นสมาชิกกับทางเรา

 1. ท่านได้อ่าน เข้าใจครบถ้วน และยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
 2. ข้อตกลง และ เงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฏหมาย (“Agreement”) ระหว่างท่านและผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและบริการ
 3. หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง และ เงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอย่าทำการคลิกที่กล่องตรวจสอบ และ อย่าพยายามที่จะใช้หรือดำเนินการหรือดาวน์โหลด และ/หรือ ติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ต่อไป

3. การแก้ไข

3.1ทางเราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการแก้ไข, ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงและเงื่อนไข และกติกาการเดิมพันบริษัท (หรือส่วนใดๆ ในนี้) ไม่ว่าเวลาใดและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไข และกติกาเดิมพันบริษัทจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ การใช้งานอย่างต่อเนื่องของการเข้าถึง และมีส่วนร่วมในบริการบน/หรือผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ และอุปกรณ์ หลังจากที่มีการประกาศดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงการแก้ไขหรือปรับปรุง เงื่อนไขและข้อตกลง และกติกาการเดิมพันบริษัท

3.2สมาชิกรับทราบ และยอมรับว่าท่านจะรับผิดชอบที่จะตรวจสอบการปรับปรุง อัพเดท และ/หรือ แก้ไขใดๆ ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ที่จะแจ้งท่านในแต่ละการอัพเดทและแก้ไขดังกล่าว การแจ้งดังกล่าวที่เกิดจากทางผู้ให้บริการ จากการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวจากการเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา และจะไม่สร้างข้อผูกมัดต่อผู้ให้บริการ ในการแจ้งท่านในแต่ละการปรับปรุง, อัพเดท, และแก้ไข

4. ข้อมูล และ ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา และข้อมูลตัวเลขที่ถูกจัดเก็บโดยทางเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผ่านอุปกรณ์ และ/หรือ ในรูปแบบใดๆ รวมถึง การปราศจากขีดจำกัด โปรแกรมการตลาด และเนื้อหา ผลลัพธ์ สถิติ ข้อมูลกีฬา และโปรแกรมการแข่งขัน ราคาและส่วนประกอบการเดิมพัน ข้อความ กราฟฟิค วิดีโอ เนื้อหาและข้อมูลอื่นใดที่จัดหาโดยผู้ให้บริการ (เรียกโดยรวมว่า “อมูล”) จะเป็นของผู้ให้บริการ HL8 และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวและได้รับอนุญาตให้ท่านสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

4.2การเก็บบันทึกโดยเฉพาะถูกจัดเตรียมโดยข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะต้องไม่หาทางหรือวิธีใดๆ ในการปรับแต่ง ทำสำเนา แก้ไข ทำซ้ำ เก็บ กระจาย นำเสนอ แสดงต่อสาธารณะ รวมถึงการส่งผ่านสายเคเบิล ตีพิมพ์ ส่งผ่าน ขาย เช่า ให้เช่า หรือออกใบอนุญาต และอื่นๆ ที่ทำให้ข้อมูลไปสู่บุคคล หรือเว็บไซต์อื่นๆ บริการออนไลน์ หรือกระดานข่าว หรือสื่ออื่นๆ และ/หรือ อุปกรณ์ที่ปราศจากการได้รับใบยินยอมจากทางผู้ให้บริการก่อน หรือในกรณีที่เป็นข้อมูลของบุคคลที่สาม โดยปราศจากการได้รับใบยินยอมจากเจ้าของสิทธิ์ทางทรัพย์สินในข้อมูลใดๆ ก่อน

4.3ซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลที่จัดทำบนทางเว็บไซต์ และ/หรือผ่านอุปกรณ์ที่ถูกปกป้องโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นสิทธิทางปัญญาและทรัพย์สิน สิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดกับในซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลบนทางเว็ปไซด์ จะแสดงความเป็นเจ้าของโดยใบอนุญาต และ/หรือ ถูกควบคุมโดยผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้ออกใบอนุญาตของผู้ให้บริการ ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่ละเมิดสิทธิ และผลประโยชน์ หรือใบอนุญาติใดๆ ต่อซอฟต์แวร์ (นอกเหนือจากที่ได้แจ้งอย่างชัดเจนแล้วภายใต้ข้อตกลงนี้ บริการ และข้อมูลผ่านการใช้งาน และเข้าถึงสิ่งที่จัดเตรียมมาก่อนบนทางเว็ปไซด์ และ/หรือ ผ่านอุปกรณ์

5. เงื่อนไขของการใช้

5.1ตามเงื่อนไขของการใช้บริการ ท่านต้องรับรอง และรับผิดชอบว่าท่านจะไม่ใช้ หรือเข้าถึงทางเว็บไซต์ บริการ ซอฟต์แวร์ และ/หรือข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายใดๆ ที่สามารถนำมาใช้กับท่าน หรือเป็นข้อห้ามโดย และ/หรือ ฝ่าฝืนข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้

5.2สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ภายในประเทศต่อไปนี้ จะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าร่วมในการเดิมพันและ/หรือกิจกรรมการเดิมพัน : ฟิลิปปินส์ ใต้หวัน เกาหลี สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส กัวดาลูป กายาน่า มาตินีค และ รียูเนี่ยน นอกจากนี้กฎหมายสิงคโปร์ยังห้ามเว็บไซต์ การบริการ และ/หรือซอฟต์แวร์แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ด้วย และทุกคนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ก็ยังจะถูกปิดกั้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์เดิมพันทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (และนอกเหนือไปจากการแสดงออกอื่นๆ และการรับประกันที่กำหนดไว้แล้วในข้อตกลงและเงื่อนไข)

- ซึ่งท่านต้องกระทำการในนามของตนเองและด้วยความสามารถของตนเอง และไม่อยู่ในนามของผู้อื่น

- ซึ่งท่านไม่ถูกควบคุมด้วยการจำกัดความสามารถทางกฎหมาย

- ซึ่งท่านไม่ถูกวินิจฉัย หรืออยู่จัดอยู่ในประเภทนักพนันที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ หรือมีบัญชีผู้เล่นอยู่ก่อนแล้ว

- ท่านอยู่ในอายุ (a) 18 ปี หรือ (b) ช่วงใดๆ ตามกฎหมายอายุ หรืออายุ หรือยึดหลักกฎหมายใดๆ ที่นำมาใช้ตัดสินท่านว่ามีอายุมากกกว่า (“อายุตามกฎหมาย”)

- คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงของการสูญเสียเงินในแนวทางของการใช้บริการ

- ซึ่งท่านจะไม่ฝากเงินที่มีต้นตอมาจากทุจริต หรือเหตุผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาติ

- ซึ่ง ท่านต้องไม่เหนี่ยวนำให้เกิดการทุจริต หรือการทำไม่ถูกกฎหมาย หรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ และ/หรือ ตั้งใจที่จะใช้บัญชีของท่านที่เปิดกับทางผู้ให้บริการในการติดต่อกับกิจกรรมอื่นๆ และท่านจะไม่ใช้ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นๆ มาใช้บริการ และการเดิมพันบัญชีของท่านด้วยเหตุทุจริต หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมถึงการปราศจากขีดจำกัด, การฟอกเงิน ภายใต้กฎหมายใดๆ ที่นำมาใช้กับท่าน หรือผู้ให้บริการ

- กรุณาเก็บรหัสผู้ใช้ และหมายเลขบัญชีผู้เล่น และรหัสผ่านให้ปลอดภัย เป็นความลับ และป้องกันต่อการเข้าถึงหรือใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อความมั่นใจ ให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างทันที หรือแจ้งผู้ให้บริการอย่างทันที ถ้าความเป็นความลับของรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัญชีของท่านถูกเปิดเผยด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ทางเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ในกรณีที่ชื่อที่ใช้งานของท่าน หมายเลขบัญชีผู้เล่น และรหัสผ่านของท่าน ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ)

- เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมใดๆ หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าถึง และใช้บริการผ่านทางเวบไซด์ และ/หรือ อุปกรณ์ภายใต้รหัสผู้ใช้ หมายเลขบัญชี และรหัสผ่านของท่าน โดยไม่คำนึงถึงว่าการเข้าถึง และ/หรือ ใช้จะได้รับอนุญาต หรือรับรู้โดยท่านหรือไม่

- ไม่ใช้บริการ ทางเว็บไซต์ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลในทางที่ขัดแย้ง หรืออาจขัดแย้งกับการบริการ และเว็บไซด์ไปยังผู้ใช้อื่นๆ หรือไม่ทำสิ่งใดๆ ที่ลดระดับ หรืออาจลดระดับความสามารถของระบบปฏิบัติการของบริการ หรือทางเว็บไซด์

- ไม่ชักจูง หรือการหาวิธีในการค้นหาข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อื่นๆ ไม่ อัพโหลด หรือแจกจ่ายโปรแกรม ไฟล์ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสในทางทุจริต หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ บริการ และ/หรือ ทางเว็บไซด์

- ซึ่งการเข้าถึง หรือใช้บริการและข้อมูลของท่านผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ อุปกรณ์ที่ไม่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามโดยกฎหมายที่นำมาใช้กับท่าน หรือพันธะสัญญาที่นำมาใช้กับท่านเป็นการส่วนตัว หรือกับบุคคลใดในประเทศจากที่ท่านกำลังเข้าถึงทางเว็บไซด์ หรือใช้อุปกรณ์

- ไม่ ใช้อุปกรณ์ หุ่นยนต์ โปรแกรมสไปเดอร์ ซอฟต์แวร์ ชุดคำสั่ง หรือวิธีอื่นๆ (หรือวิธีใดๆ ตามธรรมชาติที่มีก่อนหน้านี้) ในทางขัดแย้ง หรือพยายามที่จะทำให้ขัดแย้งกับการทำหน้าที่ปกติของบริการ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ทางเว็บไซต์ ข้อมูล หรือการทำธุรกรรมที่เสนอจากทางเว็บไซต์ หรือ/และ ผ่านทางอุปกรณ์

- ไม่โพสต์ หรือถ่ายโอนสิ่งเหล่านี้ไปยังเว็บไซต์ และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ หรือแก่บุคคลอื่น อาทิ สิ่งใดๆ ที่พิจารณาตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการ สิ่งรบกวน ไม่เหมาะสม ขู่เข็ญ หมิ่นประมาท ใส่ร้าย อนาจาร หยาบโลน ยั่วยุ เหยียดเชื้อชาติหรือโต้แย้งทางจริยธรรมหรือดูหมิ่นศาสนา หรือเนื้อหาใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรือเหนี่ยวนำให้เกิดเหตุทุจริต หรือละเมิดกฎหมายใดๆ

- ท่านต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ผู้นำ ลูกจ้าง ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ร่วมธุรกิจ หรือเอเย่นต์ของ HL8 หรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HL8 หรือมีสัมพันธ์ หรือหุ้นส่วนของบุคคลข้างต้น

- ับทราบว่าผู้ให้บริการ จะเป็นผู้กำหนดผลของเกมส์ที่เล่นบนเว็บไซต์ และท่านจะต้องยอมรับผลของเกมส์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังยอมรับได้ในกรณีของความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผลของเกมส์ที่ปรากฏอยู่ในซอฟต์แวร์และเซิร์ฟเวอร์เกมส์ ผลที่ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์เกมส์อาจจะทำให้ท่านเห็นด้วยและยอมรับได้มากกว่า แต่ข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้มีการบันทึกนั้นจะถือเป็นการตัดสินขั้นสุดท้าย ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่นเกมส์ของท่าน

6. การลงทะเบียน และ การเปิดบัญชีสมาชิกสำหรับการวางเดิมพัน

6.1ในการเล่น และเดิมพันกับทางผู้ให้บริการ และใช้บริการ ท่านต้องกรอกใบสมัครเพื่อเปิดบัญชีและสมัครสมาชิกให้สมบูรณ์เป็นวิธีเริ่ม เข้าสู่ทางเว็บไซต์ (การสมัครสมาชิก)

6.2ท่านเป็นตัวแทน และรับผิดชอบว่าข้อมูลทั้งหมดที่จัดส่งโดยท่านในตอนลงทะเบียน และการสมัครเป็นสมาชิกเสร็จสิ้นนั้นถูกต้อง เป็นความจริง และครบถ้วนทุกประการ รวมถึงชื่อของท่านบนแบบฟอร์มสมัครสมาชิก (“ชื่อ”) แหล่งทุน (รวมถึงธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และหมายเลขบัตร) และที่อยู่อาศัย

6.3ผู้ให้บริการจะประเมินอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เปิดเผยกับผู้ให้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ ผู้ให้บริการจะไม่รายงาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลการเดิมพันของท่าน ถ้าไม่ถูกบังคับกฎหมายและข้อบังคับที่นำมาใช้ คำสั่งศาล หรือประเด็นการพนัน หรือการบังคับมอบหมายทางกฎหมายใดๆ หรือ เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นความลับ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังผู้ให้บริการด้านชำระเงิน และสถานบันทางการเงินในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อการชำระเงินให้สมบูรณ์สำหรับผู้ให้บริการผ่านเว็บไซต์ หรือถูกบังคับให้ซึ่งการนำมาใช้ทางกฎหมายและข้อบังคับทีเกี่ยวกับการพนัน หรือการการบังคับใช้ทางกฎหมาย

6.4เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้มั่นใจว่าการนำมาใช้ทางกฎหมายกับท่าน จะไม่ห้ามท่านจากการใช้ และเข้าถึงทางเว็บไซต์ และข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น การดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์ และ/หรือการใช้ และการมีส่วนร่วมกับบริการ

6.5ทางเราต้องการหลักฐานเพิ่มเติมในการหาเอกลักษณ์ และอายุจากท่านเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกของท่าน (เช่น ภาพถ่ายยืนยันเอกลักษณ์ และบัตรเดบิต/เครดิต) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลของท่านใดๆ จากเดิมที่ท่านแจ้งมา ท่านจะแจ้งทางผู้ให้บริการถึงการเปลี่ยนแปลงข้างเคียงโดยไม่รอช้า เพื่อที่จะยืนยืนยันชื่อและที่อยู่ของท่าน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศในระหว่างสิ่งอื่น ๆ ในการยืนยันชื่อและที่อยู่ของท่านโดยด่วน ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลยพินิจ รับผิดชอบตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมต่อข้อมูลใดๆที่ท่านจัดหามา โดยยอมรับต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ท่านยินยอมให้ผู้ให้บริการ เข้าถึง ใช้งาน ดำเนินการและเก็บผลของการพิสูจน์เอกลักษณ์ หรือตรวจสอบที่อาจทำเปรียบเทียบกับตัวท่าน

6.6ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครสมาชิกของท่านโดยปราศจากการอ้างอิง หรือระบุเหตุผลใดๆ ก็ตามกับทางท่าน

6.7ท่านได้รับอนุญาตให้มีการเปิดบัญชีผู้เล่นกับทางผู้ให้บริการได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น หากผู้ให้บริการพบว่าท่านมีการเปิดใช้งานบัญชีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งบัญชี ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีการใช้งานเพิ่มเติม และรักษาบัญชีการใช้งานของท่านไว้เพียงหนึ่งบัญชี โมฆะยอดเงินที่ชนะและคืนเฉพาะยอดฝาก (ในปริมาณที่น้อยกว่าเงินในส่วนที่ชนะมาและเป็นโมฆะ) ยกเลิกบัญชีผู้เล่นเพิ่มเติม และ/หรือ ยกเลิกข้อตกลงนี้กับท่าน

6.8ผู้ให้บริการจะไม่ขอให้ท่านเปิดเผยรหัสผ่าน PIN หรือรหัสรักษาความปลอดภัยใดๆของท่าน ผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ อีเมลล์

7.การวางเดิมพัน และ ขั้นตอนการตอบรับการวางเดิมพัน

7.1ผู้ให้บริการจะยอมรับการเดิมพันเกมส์ การแข่งกีฬา และการแข่งขันอื่นๆ ที่ถูกประกาศบนทางเว็บไซต์ และ/หรือ ผ่านอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา ในแต่ละการเดิมพันจะถูกควบคุมโดยกติกาการเดิมพันบริษัท ที่นำมาใช้ในแต่ละการแข่งขัน หรือเกม และกับข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าการประกาศมีข้อผิดพลาด หรือพลาดพลั้งเกิดขึ้น หรือมีการอ้างอิงว่าการแข่งขันใดมีความไม่ถูกต้อง การเดิมพันทั้งหมดบนการแข่งขันนั้นจะถือเป็นโมฆะ ในการแข่งขันที่มีการผิดพลาดใดๆ จากระบบเดิมพัน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะการวางเดิมพันใดๆ หรือทุกส่วน

7.2อย่างไรก็ตาม การจัดการอื่นๆ ในข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ดุลยพินิจอย่างถี่ถ้วนในการปฏิเสธทั้งหมด หรือบางส่วนของการเดิมพันใดๆ โดยปราศจากการให้เหตุผลใดๆ

7.3ผู้ให้บริการจะยอมรับการเดิมพันที่ทำผ่านอินเตอร์เน็ต และ/หรืออุปกรณ์ที่ยินยอมในข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ การเดิมพันจะไม่ถูกยอมรับในรูปแบบอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย อีเมล์ แฟกซ์ และอื่นๆ) และเมื่อได้รับจะถือเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงผลการแข่งขัน

7.4ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกชั่วคราวและหรือปิดบัญชีของลูกค้า หากผู้ให้บริการเชื่อว่าท่านละเมิดข้อตกลงหรือกฎอื่นๆที่มีผลใช้บังคับ หรือส่อทุจริตในการโกง แฮกกิ้ง ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือสร้างความเสียหาย ในการเดิมพันให้พิดเพื้ยนไปจากปกติ การชนะและหรือ การจ่ายชำระในยอดเงินคงเหลือในบัญชีจะถูกริบคืนและถือเป็นโมษะ ผู้ให้บริการขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในการดำเนินการยกเลิกดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องให้เวลาหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.5ทุกๆ รูปแบบของ “การเดิมพันผิดปกติ” รวมถึงการใช้งานโปรแกรมอัจฉริยะ หรือ “บอท” บนอินเตอร์เน็ท จะถูกยกเลิก โดยที่ไม่มีประกาศเตือน รวมถึงการพยายามที่จะใช้ โปรแกรมอัจฉริยะต่างๆโดยสมาชิกหรือจะมีการนำออกไปยังบัญชีของพวกสมาชิกเหล่านั้น

7.6ท่านต้องยอมรับ และรับผิดชอบกับทุกกิจกรรม และธุรกรรมที่วางผ่านการใช้สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ (หรือการใช้ร่วมกัน):

7.6.1- ชื่อของท่าน

7.6.2- หมายเลขบัญชีของท่าน

7.6.3- รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านโดยไม่คำนึงถึงว่าการใช้ก่อนหน้านี้จะถูกอนุญาตจากท่านหรือไม่

7.7ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้มั่นใจในรายละเอียดการเดิมพันของท่านนั้นถูกต้อง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ในนี้ เมื่อการเดิมพันของท่านถูกวาง และมีการยืนยันยอมรับจากทางเรา จะไม่สามารถยกเลิก, ถอนคืน หรือเปลี่ยนแปลง และจะถือว่าเป็นหลักฐานสรุปในการยอมรับการเดิมพันที่ได้ท่านวางไป

7.8โปรดทราบว่าการเดิมพันทั้งหมดจะถูกเก็บและบันทึกในฐานข้อมูลบันทึกทาง ธุรกรรม บันทึกทางธุรกรรมของผู้ให้บริการ จะเป็นหลักฐานสรุปสำหรับธุรกรรม และเวลาทั้งหมดที่แต่ละธุรกรรมนั้นถูกวาง

7.9โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ในนี้ การเดิมพันจะถือเป็นถูกต้อง และยอมรับโดยผู้ให้บริการ เมื่อหมายเลขธุรกรรม ถูกแสดงบนหน้าจอของท่าน และจะสะท้อนไปสู่ประวัติธุรกรรมของท่านโดยตรง

7.10ไม่มีการให้เดิมพันผ่านหลังจากการแข่งขันเริ่มต้น และ/หรือ เมื่อทราบผลแข่งขัน ณ เวลาที่ท่านวางเดิมพัน ถ้ามีเหตุผิดพลาดที่เหลือเปิดให้เดิมพันหลังจากเริ่มแข่งขัน และ/หรือ เมื่อทราบผลการแข่งขัน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือโมฆะ แต่ละการเดิมพันที่ถูกวางโดยปราศจากการอ้างอิงจากท่าน การยอมรับการเดิมพันใดๆ หรือส่วนใดๆ จะเป็นดุลยพินิจจากผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใดๆ จึงไม่ได้มีข้อห้ามในการเดิมพัน “ในเวลา” หรือ “ครึ่งเวลาแรก”

7.11การประกาศแสดงเวลาเริ่มการแข่งขันบนทางเว็บไซต์ ใช้สำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น ถ้ามีเหตุในการยอมรับการเดิมพันที่เกิดจากความประมาทของผู้ให้บริการ หลังจากการแข่งขัน หรือแมตช์เริ่มไปแล้ว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือโมฆะในแต่ละการเดิมพัน

7.12ปราศจากการแจ้งอื่นๆ ภายในกติกาสำหรับในแต่ละกีฬา หรือการแข่งขัน ผลของการแข่งขัน หรือเหตุการณ์จะถูกตัดสินในวันที่มีผลสรุปต่อการเดิมพัน การตรวจสอบที่ตามมาอาจส่งผลต่อให้เกิดการเปลี่ยนการตัดสิน และจะไม่นำมาคำนึงถึงโดยผู้ให้บริการ และจะยืนยันการตัดสินการเดิมพันเดิม

7.13ถ้าสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาถูกเปลี่ยนแปลง การวางเดิมพันที่อิงสถานที่เดิมจะถูกโมฆะทั้งหมด

7.14ผู้ชนะการแข่งขัน หรือเกมส์จะถูกตัดสินในวันที่มีสรุปการแข่งขัน โดยขึ้นกับกติกาการเดิมพันบริษัท

7.15ผู้ให้บริการจะไม่คำนึงถึงเกมส์ที่ถูกระงับ ประท้วง หรือเปลี่ยนแปลงการตัดสิน ตามจุดประสงค์ของการเดิมพัน

7.16ในการจะรวมการเดิมพันที่ไม่นับการแข่งขัน หรือการเลือกที่ถูกโมฆะในการเดิมพันแบบมัลติเพิล การเดิมพันจะตัดสินตัวเลือกยังเหลืออยู่เท่านั้น

7.17ท่านยอมรับว่าในแต่ละ ราคาน้ำ ไลน์ และแฮนดิแคป จะถูกควบคุมขึ้นลงโดยปราศจากข้อสงสัย และราคาก่อนหน้านี้จะถูกตรึงไว้ในเวลาที่การเดิมพันยอมรับจากทางเรา

7.18เมื่อรายการผิดพลาด พลาดพลั้ง หรือระบบล้มเหลวเป็นผลให้ราคาน้ำ ไลน์ หรือแฮนดิแคปในการวางเดิมพัน การเดิมพัน หรือส่วนใดของการเดิมพันไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นการเดิมพันแบบมัลติเพิล/พาร์เลย์จะถูกโมฆะ การจัดการผิดพลาด พลาดพลั้ง หรือล้มเหลวจะถูกแก้ไขโดยเร็ว ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลยพินิจอย่างถี่ถ้วน (แต่จะไม่ผูกมัด) พยายามด้วยเหตุผลในการติดต่อท่านเพื่อให้ทางเลือกในการเดิมพันอื่นๆด้วย ราคาน้ำ ไลน์ แฮนดิแคปที่ถูกต้อง

7.19ผู้ให้บริการจะไม่ยอมรับการวางเดิมพันในเวลาพร้อมกันในหนึ่งการแข่งขันจากท่าน

7.20การคำนึงถึงการเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นๆ การตัดสินของผู้ให้บริการ ถือเป็นผลสรุป และขั้นสุดท้าย

8.การอนุญาติซอฟต์แวร์

8.1คุณจะต้องยอมรับ และตกลงว่าซอฟต์แวร์ที่ทำให้ท่านเข้าถึงได้ (โดยการดาวน์โหลด หรือวิธีต่างๆ) สำหรับการติดต่อทางไกลบนเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ของท่านเป็นส่วนของบริการ และเป็นสมบัติของผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ออกใบอนุญาติของผู้ให้บริการ และท่านจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ในซอฟต์แวร์ทั้งสิ้น ท่านจะไม่ทำ หรือหาวิธีในการปรับแต่ง ทำสำเนา แก้ไข ทำซ้ำ เก็บ กระจาย แสดงต่อสาธารณะ กระจายเสียง รวมถึงส่งทางสายเคเบิล ตีพิมพ์ ส่งผ่าน ขาย เช่า ให้เช่า หรือออกใบอนุญาต หรือการสื่อสารอื่นๆ หรือการทำซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลอื่นๆ หรือบนเว็บไซต์อื่น บริการออนไลน์ หรือกระดานข่าว หรือสื่อ และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ

8.2ผู้ให้บริการยินยอมให้ท่านในความเป็นส่วนตัว ไม่ผูกขาด ไม่สามารถ่ายโอน และเพิกถอนลิขสิทธิ์ในการติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของท่าน (การอนุญาต ) การจัดหาให้เพื่อการติดตั้ง และใช้ผ่านอุปกรณ์ที่ท่านเป็นผู้ใช้หลัก

8.3ซอฟต์แวร์ถูกออกใบอนุญาติ และจัดทำโดยผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับจุดประสงค์ในการให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงซอฟต์แวร์ เพื่อการเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์

8.4ท่านจะไม่อนุญาติให้บุคคลที่สาม กระทำการในนามของท่านดังนี้

 1. ติดตั้ง หรือลงซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ทำให้ซอฟต์แวร์ถูกใช้ผ่านรูปแบบอื่นๆ หรือกระดานข่าว บริการออนไลน์ หรือการติดต่อทางไกล หรือ โยงเครือข่ายไปยังบุคคลอื่นๆ
 2. กระจาย เช่า ให้เช่า ออกใบอนุญาตซ้อน ทำสำเนา ถ่ายโอน ส่งต่อหรือทำให้คนอื่นได้ใช้ซอฟต์แวร์ และ/หรือออกใบอนุญาตในการใช้ซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลอื่น
 3. อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ซอฟต์แวร์
 4. สร้าง หรือจัดเตรียมในกรณีใดๆ (รวมถึงการปราศจากขีดจำกัด การเลียนแบบ) ผ่านซอฟต์แวร์ที่อาจถูกใช้โดยบุคคลอื่น
 5. แปลง เปลี่ยนโครงสร้างทางวิศวะ เรียงเรียงใหม่ รวมรวมใหม่ แก้ไข ค้นหา สร้างงานย่อยที่ใช้รากฐานจากซอฟต์แวร์บางส่วน หรือทั้งหมด และ/หรือ รหัสต้นตอของซอฟต์แวร์ หรือ
 6. ทำสำเนา แก้ไข แปลง หรือสร้างงานย่อยที่ใช้รากฐานบนเอกสารผู้ใช้ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 7. เข้าใช้งาน เข้าถึง หรือพยายามเข้าถึง หรือแม้กระทั่งหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการ หรือทำการแทรกแซงในทางใดๆ (รวมทั้ง ที่ไม่ได้กำหนด หุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึง) กับการบริการหรือเว็บไซต์ หรือพยายามที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในซอฟต์แวร์ และ/หรือ คุณลักษณะส่วนใดส่วนหนึ่ง

8.5ท่านตระหนักดีว่า การใช้งานซอฟแวร์ โดยท่านดาวน์โหลดและเปิดใช้งานซอฟแวร์ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง จะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ให้บริการ และในกรณีนี้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ในผลเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องต่อมา หรือการสูญเสียใดๆ ยกเว้น การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา

8.6ผู้ให้บริการ ใช้ระบบป้องกันข้อมูลรั่วไหลที่ดีที่สุดในตอนนี้ ดังนั้นการเข้าสู่ระบบ สมาชิกจะต้องทำการกรอกข้อมูลยูสเซอร์เนมและรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นอย่างดีในเซิร์ฟเวอร์ ผ่านระบบรักษาความปลอดภัยโดยรหัสผ่านที่สมาชิกกำหนดขึ้น ดังนั้นมั่นใจได้ว่าบุคคลที่สามจะไม่สามารถยักย้ายข้อมูลใดๆ หรือจะไม่สามารถเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยของเราเพื่อทำลายข้อมูลสมาชิก หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าคุณพยายามที่จะเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัย โดยใช้ซอฟแวร์ใดๆ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์โดยชอบธรรม ที่จะระงับการเข้าสู่ระบบ หรือทำการบล็อคบัญชีสมาชิกในทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.การดำเนินการทางธุรกรรม

9.1เมื่อมีการใช้บัตรเครดิต หรือเดบิต ชื่อผู้ถือบัตรต้องตรงกับชื่อ (Name) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการทางธุรกรรมในเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกันระหว่างชื่อผู้ถือบัตร กับชื่อ

9.2ท่านต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้เงินทั้งหมดต่อผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้เล่นอื่นๆ (อาจเกิดกรณีนี้) ด้วยประการใดๆ ที่เกิดจากการชำระเงินโดยท่าน ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่ หรือทำการปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถือบัตร และ/หรือ ปฏิเสธ หรือการชำระเงินกลับ และท่านจะชำระเงินคืน ผู้ให้บริการ จากการปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถือบัตร, ถูกปฏิเสธ หรือการชำระเงินกลับ เช่นเดียวกับการเดิมพันแพ้ทั่วไป และค่าใช้จ่ายที่เกิดโดยผู้ให้บริการ เป็นผลตามมา ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบแต่เพียงผู้เดียว ในการหยุดให้บริการ หรือชำระเงินแก่ผู้ใช้ หรือชำระเงินแก่ผู้ใช้ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือเดบิต

9.3การชำระเงินชนะสูงสุดโดยผู้ให้บริการ ไปยังสมาชิกท่านใดๆ ที่ได้รับการยอมรับการเดิมพันอย่างถูกต้อง:

 1. การเดิมพันในหน้าหนังสือกีฬา กับทางผู้ให้บริการ จะจำกัดอยู่ที่ 180,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) ต่อการชำระเงินแต่ละครั้ง หรือ การชำระเงินในการเดิมพันแบบเฉพาะใดๆ ซึ่งอาจต่ำกว่า; และ
 2. การเดิมพันอื่นๆใด กับทางผู้ให้บริการ จะจำกัดอยู่ที่ 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า) ต่อการชำระเงินแต่ละครั้ง หรือ การชำระเงินสูงสุดในการเดิมพันแบบเฉพาะใดๆ ซึ่งอาจต่ำกว่า

9.4การชนะของท่านจะเฉพาะกับจำนวนการเดิมพัน และควรไตร่ตรองเมื่อมีการวางเดิมพัน

9.5การชนะทั้งหมดของท่านจะถูกเพิ่มเครดิตไปยังบัญชีของท่าน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ หรือช่วยท่านในการเติม ยอดเงิน/เครดิตที่ชนะไปยังบัญชีของผู้เล่นที่ผิดพลาด และผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์เป็นโมฆะกับธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับยอดเงินในช่วงเวลาใดๆ หรือย้อนหลัง หากยอดเงินถูกเพิ่มเครดิตไปยังบัญชีของท่านผิดพลาด เป็นความรับผิดชอบของท่านที่ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ โดยไม่รอช้า

9.6การชำระเงินในส่วนภาษี, ค่าปรับ, หัก หรืออายัดอาจจะถูกนำไปปรับกับยอดที่ท่านเดิมพันชนะภายใต้การนำมาใช้ของกฎหมายที่ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

10.การสะสมเงินชนะเดิมพัน

10.1การเดิมพันชนะจากการเดิมพันที่ตัดสินแล้วจะถูกเพิ่มเครดิตไปยังบัญชีของท่าน และอาจถูกถอนได้ตามนโยบายการถอน และการกำหนดเรียกขอสำเนาภาพยืนยันเอกลักษณ์ และ/หรือ บัตรเครดิต/เดบิต ตามความเห็นสมควรจากทางเรา

10.2เมื่อบัตรของท่านได้รับการอนุญาต เงินเดิมพันชนะของท่านอาจจะถูกเพิ่มยอดไปยังบัญชีบัตรเครดิตหรือเดบิตที่อาจถูกใช้สำหรับการแทนที่ยอดฝากเดิม, เช็คหรือโอนผ่านธนาคาร (bank wire) จะยอมรับในชื่อ และการฝากเงินที่ทำโดยบัตรเครดิต หรือเดบิต ซึ่งต้องมีชื่อตรงกับทะเบียนผู้ถือบัตรเช่นกัน

10.3ค่าปรับจากธนาคารทั้งหมดที่ผู้ให้บริการ ได้รับเพิ่มจากการ หรือติดต่อกับธุรกรรมเดิมพันของท่านจะต้องรับไว้ และชดใช้โดยตัวท่าน และ ผู้ให้บริการจะใช้สิทธิ์ในการตัดและหักล้างยอดจากการชำระเงินเดิมพันชนะของท่านก่อนหน้านี้จากบัญชีของท่าน ซึ่งอาจเกิดกรณีนี้ขึ้นได้

10.4ผู้ให้บริการจะใช้เหตุและผล ในการโอนเงินให้กับผู้เล่น ด้วยวิธีการที่ท่านต้องการ อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ จำเป็นจะต้องทำให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งกฎระเบียบและการรักษาความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย ผู้ให้บริการมีสิทธ์อย่างถูกต้องที่จะโอนเงินชนะใดๆของผู้เล่น โดยใช้วิธีการชำระเงินที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ

11.โปรโมชั่น และ โบนัส

11.1โปรโมชั่น, โบนัส หรือข้อเสนอพิเศษทั้งหมดจะถูกกำหนดโดย ข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ และโปรโมชั่นใดๆ ที่มีข้อตกลง หรือเงื่อนไขเฉพาะที่ อาจเสนอต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งอาจเกิดการซ้อนกันได้ ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ, ถอดถอน หรือแก้ไขในแต่ละโบนัส หรือโปรโมชั่น และ/หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดขึ้นมาเหมือนกัน ณ เวลาใดๆ

11.2ในเหตุการณ์ที่ ผู้ให้บริการ เชื่อว่าผู้ใช้จะดำเนินผิดทาง หรือพยายามจะทำวิธีเพื่อให้ได้โบนัส หรือโปรโมชั่นอื่นๆ หรือเหมือนกับการทำกำไรผ่านการวิธีที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ให้บริการ อาจจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกัน, ปฏิเสธ, ระงับ, ยับยั้ง หรือถอดถอนผู้ใช้นั้นจากโบนัส และโปรโมชั่นใดๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม ผู้ให้บริการจะปฎิบัติอย่างเป็นธรรม หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่ละเมิดเงื่อนไข รวมถึงการจำกัดการขอรับโปรโมชั่น การดำเนินงานหรือการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบ สำหรับการขอรับโปรโมชั่น

11.3โปรดจำไว้ว่า ยอดเงินโบนัสจะหายไปจากบัญชีผู้เล่นของคุณ หากคุณทำการย้ายทุนยอดชนะ

11.4ทุกๆความพยายามหรือวางเดิมพัน จะเป็นการสร้างเครดิตให้กับบัญชีผู้เล่นของคุณ ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น หรือแต้มต่างๆ โดยจะมีการปรับยอดให้หลังจากที่มีการสะสมครบเงื่อนไข เช่น จะได้รับรางวัล ภายในหนึ่งวันทำการ หรือ ทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ รายเดือน หรือในวันจันทร์หลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันแรกของการทำงาน ในแต่ละเดือน หลังจากสิ้นสุดเวลาโปรโมชั่น

11.5โปรโมชั่นต่างๆ สามารถกดขอรับได้เพียง 1 ครั้ง ต่อสมาชิก, ครัวเรือน, ครอบครัว, ที่อยู่เดียวกัน, อีเมล , หมายเลขบัตรเครดิต, หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการแชร์กันใช้ เช่น ในห้องสมุด, มหาลัย, โรงเรียน, พี่น้อง

11.6จะขอรับสองโปรโมชั่นไม่ได้ เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่โปรโมชั่นต่างๆ ที่สามารถใช้รวมกันได้ จะนำมาใช้กับยอดฝากและยอดเดิมพันบนซอฟแวร์และเว็บไซต์ของเรา เท่านั้น

11.7ผู้ให้บริการมีสิทธิ์อย่างถูกต้องในการที่จะยกเลิกเดิมพันใดๆ หรือ เดิมพันทั้งหมดที่มีการทำขึ้นมาโดย บุคคุล/กลุ่มของบุคคล ที่มีการกระทำในลักษณะการประสานงาน /สมรู้ร่วมคิด และ พยายามที่จะฉ้อโกง ต่างๆเหล่านี้ รวมไปถึง บุคคลต่างๆ, ความสัมพันธ์กัน ,องค์กร ,ผู้จัดสร้างราคา และ ลูกจ้างของพวกบริษัทเหล่านั้น เงินของบัญชีบุคคลเหล่านี้ จะถูกยึดโดยในทันทีทันใด

11.8โปรแกรมโบนัสมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้เดิมพันเท่านั้น ผู้เล่นมืออาชีพหรือผู้เล่นที่พิจารณาโดยดุลพินิจของเรา มีการกระทำผิดเงื่อนไขระบบโบนัสด้วยวิธีการใดๆ อาจจะมีการยกเลิกโบนัสและบทลงโทษต่อไป การละเมิดโบนัสอาจถูกกำหนดเป็น (ไม่เฉพาะเจาะจง) ลูกค้าที่โอนเงินออกเพื่อจุดประสงค์ในการฝากเงินเข้ามาอีกครั้ง หรืออ้างอิงโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานใหม่ การลงโทษอาจเป็นรูปแบบการเพิ่มยอดหมุนเวียนการเดิมพันหรือสูญเสียสิทธิพิเศษในการรับโบนัสสำหรับบัญชีของผู้เล่น ผู้ที่กระทำผิด เช่นเดียวกับบัญชีอื่นที่เชื่อมโยงกัน ทางเรายังขอสงวนสิทธิ์เมื่อมีความจำเป็นในการจำกัดสิทธิ์สำหรับข้อเสนอพิเศษและโบนัสต่างๆ ทั้งนี้รวมถึง(แต่ไม่มีข้อจำกัด) การวางข้อจำกัดการจ่ายโบนัสตามภูมิศาสตร์เนื่องจากการละเมิดเงื่อนไขโบนัส

12.การชดเชย

12.1ท่านยอมรับทั้งหมดเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายจากผู้ให้บริการ หุ้นส่วน, ลูกจ้าง, เจ้าหน้าที่, ผู้นำ, ผู้ออกใบอนุญาต, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้ร่วมธุรกิจ, สาขา, เอเย่นต์ของทางเราสำหรับความสูญหาย, เสียหาย หรือเรียกร้อง รวมถึงค่าปรับทางกฎหมายอย่างมีเหตุผล ที่อาจก่อให้เกิดผล, หรือผลที่ตามมา,ของการเข้าถึงทางเว็บไซด์, การดาวน์โหลด, การติดตั้งซอฟต์แวร์, การเดิมพัน และ/หรือ การใช้บริการ, ซอฟต์แวร์ และ/หรือ ข้อมูล, และ/หรือด้วยเหตุผลที่ทำให้เกิดการฝ่าฝืนใดๆ ของข้อตกลง และเงื่อนไข และ/หรือ กติกาการเดิมพันบริษัทเหล่านี้

13.การปฏิเสธความรับผิดชอบ และ ข้อพึงระวัง

13.1การเดิมพันทั้งหมดเป็นการเลือก, การตัดสินใจ, ดุลยพินิจ และการเสี่ยงโชคของท่านแต่เพียงผู้เดียว โดยการกระทำต่างๆ ท่านยอมรับว่าจะไม่รุกราน, ไม่คัดค้าน, ไม่ซื่อสัตย์ หรือหยาบคายต่อบริการ, ทางเว็บไซด์ และข้อมูล อำนาจในการตัดสินบางอย่างจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายการพนันออนไลน์ และ/หรือ การเดิมพันออนไลน์นอกสถานที่ ขณะที่มีผู้อื่นออนไลน์เพื่อทำผิดทางกฎหมายการพนันโดยเฉพาะ (ภายในอำนาจการตัดสินของศาล และ/หรือ นอกอำนาจศาล) ทางเราไม่มีเจตนาให้ผู้ใดใช้ และเข้าถึงทางเว็บไซด์, ข้อมูล และ/หรือบริการ หรือการใช้และเข้าถึงจากที่ผิดกฎหมาย

13.2บริการ, ซอฟต์แวร์, ทางเว็บไซด์ หรือข้อมูลที่ถูกจัดไว้บนพื้นฐานแบบ “ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (as is)” การการเก็บบันทึกโดยเฉพาะถูกจัดเตรียมในข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ให้บริการ จะไม่เป็นตัวแทน หรือรับรองด้วยประการใดๆ ของบริการ, ทางเว็บไซด์, ซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่ระบุอยู่ในนั้น

13.3ในเหตุการณ์ที่ระบบ หรือการสื่อสารผิดพลาดสัมพันธ์กับการเดินบัญชี หรือส่วนประกอบใดๆ ของบริการ ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อท่านถึงผลของการผิดพลาดใดๆ และ ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะการเดิมพันทั้งหมดที่มีกระทบต่อการผิดพลาดนั้น และกระทำการใดๆ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

13.4ผู้ให้บริการ จะไม่อยู่ในเหตุรับผิดชอบ หรือรับรองต่อความเสียหาย, สูญเสีย, ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่รวมถึงการแทรกแซง หรือเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือข้อมูลภายในของท่าน ในการติดต่อเพื่อการเข้าถึง การใช้ หรือเข้ามีร่วมในบริการ, ทางเว็บไซด์, ซอฟต์แวร์และข้อมูล ผู้ให้บริการ จะปฏิเสธการรับรอง, เป็นตัวแทน และรับผิดชอบใดๆด้วยประการทั้งปวงของบริการ, ทางเว็บไซด์, ซอฟต์แวร์ และข้อมูล ที่อาจรวมถึงการจัดการโดยบุคคลที่สาม แต่ไม่รวมถึงผู้จัดหาบริการบรอดแบนด์ และการสื่อสารทางไกล และจะไม่รับผิดชอบต่อบัญชีใดๆ ที่ไม่ปฏิบัติตาม, ฝ่าฝืน หรือเพิกเฉยต่อการมีหุ้นส่วนบุคคลที่สาม

13.5ผู้ให้บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง, ผู้ร่วมธุรกิจ, หุ้นส่วน, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง, และเอเย่นต์จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหาย, สูญเสีย หรือค่าใช้จ่าย, รวมถึงความเสียหายที่ปราศจากขีดจำกัดโดยตรง, ทางอ้อม, ผลที่ตามมา, พิเศษ หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจจาก หรือในการติดต่อกับการเข้าถึง หรือใช้บริการ, ทางเว็บไซด์, ซอฟต์แวร์, และข้อมูลของท่าน, หรือการดาวน์โหลด, การติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ของท่านโดยไม่คำนึงถึงว่า ผู้ให้บริการ ได้แนะนำในแต่ละความเป็นไปได้หรือไม่ ในเหตุการณ์ใดๆ ที่มีขอบเขตสูงสุดทางกฎหมาย ผู้ให้บริการ จะรับผิดชอบต่อท่านทั้งหมด ถ้ามีเหตุ, เหตุสูญเสีย หรือเสียหาย (ไม่ว่าจะเป็นสัญญาพื้นฐาน, การละเมิด, เรื่องหนี้ หรือและอื่นๆ) เกี่ยวโยงกับ หรือเพิ่มขึ้นจากบางเนื้อหา, เหตุการณ์ หรือพฤติการณ์หรือทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการวางเดิมพันของท่านกับทางเรา โดยจะไม่เกินวงเงินที่ท่านวางเดิมพันไว้

13.6ท่านยอมรับว่าข้อมูลบางส่วน หรือทั้งหมดถือเป็นเหตุชั่วคราวโดยธรรมชาติ หรืออาจมีการปรับปรุง, เปลี่ยน หรือแก้ไข ที่มีการกำหนดไว้ข้อตกลง และเงื่อนไขนี้ ดังนั้นท่านยอมรับว่าข้อมูลที่จัดไว้ให้จะใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้นและไม่ก่อให้เกิดการแนะนำ, ชักชวนและไม่ถูกควบคุม และจะไม่ก่อให้เกิดการพันธะตัวแทน, การรับรอง, ข้อผูกมัดสัญญา หรือความเชื่อถือใดๆ ในส่วนของท่านโดยธรรมชาติ

13.7ท่านยอมรับ และตกลงในที่นี้ในข้อปฏิเสธ และยกเว้นทั้งหมดของการรับผิดชอบที่ได้กำหนดในข้อตกลง และเงื่อนไขที่ใช้แทนความยุติธรรม และการมีเหตุผลร่วมกันในความเสี่ยง และผลประโยชน์ของการตกลงระหว่างท่าน และ ผู้ให้บริการ การนำปัจจัยสำคัญเข้าสู่การพิจารณา รวมถึงการปราศจากขีดจำกัดของค่าการพิจารณาที่กำหนดไว้โดยท่าน และ ผู้ให้บริการ ท่านต้องยอมรับในภายภาคหน้าว่าข้อปฏิเสธ และข้อจำกัดจะมีผลนำมาใช้ต่อการขยายผลสูงสุดโดยทางกฎหมาย

13.8ถ้าท่านมีข้อโต้แย้งในกรณีของผลเกม หรือการแข่งขันใดๆ ท่านต้องยื่นเรื่องร้องเรียนต่อทางเราภายใน 14 วันจากวันที่มีผลของเกม หรือการแข่งขันใดๆ ในเหตุการณ์มิชอบที่เห็นไม่ตรงกันระหว่างผลการแข่งขันที่อยู่บนอุปกรณ์ของท่าน กับผลของบันทึกธุรกรรมในระบบของทางเรา ท่านยอมรับว่าผลในระบบบันทึกธุรกรรมของทางเราได้รับการรับรองโดยหัวหน้าฝ่ายเทคนิค (Chief Technological Officer) ของทางเราจะเป็นหลักฐานสรุป และไม่มีข้อโต้แย้งในผลใดๆ ทั้งสิ้น

13.9ผู้ให้บริการ ยินดีเสนอการให้บริการที่เป็นธรรมและรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น ฐานข้อมูลของท่านจะอยู่กับเราไปอีก 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ท่านทำเริ่มทำรายการ) และท่านสามารถเข้าเช็คได้ทุกเมื่อ แค่เพียงท่านยื่นคำร้องขอมาที่เรา

13.10ข้อห้ามการโอนเงินโดยผู้เล่นต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายและสนธิสัญญาต่อต้านการฟอกเงิน เราไม่อนุญาตหรือตอบรับการโอนเงินระหว่างบัญชีของผู้เล่น หากพบว่าผูเล่นอยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงิน (รวมทั้งโดยผ่านการเล่นโป๊กเกอร์ ที่เรียกว่า “ชิป ดัมปลิง”) อาจมีการโอนเงินกลับคืนในดุลพินิจอย่างถี่ถ้วนของทางเราแต่ผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว ในดุลพินิจของเราอาจจะดำเนินการปิดบัญชีและยอดเงินทั้งหมด (รวมทั้งยอดเงินฝากและเงินชนะเดิมพันใดๆ) อาจถูกริบคืน

13.11การรวมกลุ่มเข้าเดิมพัน ผู้เล่นหรือกลุ่มของผู้เล่นที่เข้าร่วมเดิมพันด้วยกันในรูปแบบใดๆ (เรียกกันว่า “การรวมกลุ่ม”) เพื่อรับเงินชนะโบนัสหรือกิจกรรมที่ได้รับโบนัส หรือด้วยประการอื่นใด อาจมีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นในบัญชีทั้งหมด และบัญชีใดๆที่ซ้ำซ้อนจะถูกรวมเป็นหนึ่งบัญชี ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการ และ ปฏิเสธการจ่ายเงินต่อบัญชีที่ซ้ำซ้อนอยู่ที่ดุลพินิจของทางเราแต่ผู้เดียว นอกจากนี้ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบคืนเงินต้นของเงินเดิมพันที่จงใจเล่นแบบฉ้อโกงเพื่อรับเงินโบนัสใดๆ ไม่ว่าจะเล่นด้วยตัวเองหรือสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นอื่นหรือเล่นในหนังสือกีฬาอื่นใดๆ

14.อำนาจในการปิดบัญชีของผู้เล่น หรือ ระงับการให้บริการ

14.1ข้อเพิ่มเติมต่อสิทธิ์ที่มีของ ผู้ให้บริการ ภายใต้การยินยอมนี้ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการโมฆะการเดิมพันชนะใดๆ และเสียค่าปรับบนบัญชีการเดิมพันของท่าน เพื่อยุติข้อตกลง และ/หรือระงับการให้บริการ/หยุดการตอบสนองบัญชีของผู้เล่น ถ้าผู้ให้บริการมีเหตุผลพื้นฐานที่เชื่อ หรือพิสูจน์ได้ในกรณีดังนี้:

 1. ท่านมีบัญชีกับทางผู้ให้บริการ มากกว่าหนึ่งบัญชี;
 2. ชื่อ (Name) ไม่ตรงกันกับชื่อบนบัตรเครดิต หรือเดบิต หรือบัญชีการจ่ายเงินที่ใช้ในการซื้อและฝากเงินกับผู้ให้บริการ;
 3. ท่านเข้าร่วมโปรโมชั่นกับทางผู้ให้บริการ และทำการถอนเงินก่อนที่โปรโมชั่นนั้นจะดำเนินการครบสมบูรณ์
 4. ท่านให้ข้อมูลลงทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือหลอกหลวง;
 5. ท่านไม่ทำตามหรือเพิกเฉย ต่อการร้องขอข้อมูล ในการพิสูจน์ตัวตน;
 6. ท่านมีอายุไม่ถึงเกณท์ ตามที่กฎหมายกำหนด;
 7. ท่านมีการเข้าใช้งานและเข้าร่วมในบริการ จากอำนาจศาลที่ตัดสินว่า การบริการนี้ ถูกห้ามโดยกฎหมาย;
 8. ท่านมี “การปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถือบัตร” (Charged back) หรือลวงหลอก “การปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถือบัตร” กับทางเราหรือปฏิเสธธุรกรรมใดๆ หรือการฝากเงินเข้าสู่บัญชีของผู้เล่น
 9. ท่านทำการฝากเงินโดยมีต้นตอมาจากการทุจริต หรือความผิดทางกฎหมายอื่นๆ หรือการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาต;
 10. ท่านถูกพบว่ามีการฉ้อโกง หรือพยายามฉ้อโกง หรือถูกโกงโดยบางคน หรือบางกลุ่ม หรือถ้ามีการตัดสินโดยผู้ให้บริการ ว่าท่านมีการว่างจ้าง หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือระบบใดๆ (รวมถึงเครื่องจักร, คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อทำลายระบบของผู้ให้บริการ หรือพบว่าท่านสมรู้ร่วมคิด หรือพยายามที่จะสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นอื่นเพื่อที่จะฉ้อโกงผู้ให้บริการ (หรืออาจเกิดกรณีนี้กับผู้อื่น);
 11. ท่านได้รับการอนุญาต และปล่อยผ่าน (ด้วยความเจตนา หรือไม่เจตนา) ให้บุคคลใดๆ ใช้บัญชีของผู้เล่น;
 12. ท่านทำผิดในข้อยินยอมของข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ตามจุดประสงค์ของข้อตกลงนี้;
 13. ผู้ให้บริการ จะรับรู้ได้ หากท่านเล่นกับเว็บไซต์เกมออนไลน์อื่น ๆ ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่กำหนดไว้ใน ข้างต้น หรือ
 14. การใช้งานของท่านที่เปิดเผยผิดเพราะอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, อเมริกา, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ฝรั่งเศส, กวาเดอลูปกายอานา, มาร์ตินีก และ เรอูนียง

14.2หากคุณต้องการปิดบัญชีผู้เล่น คุณสามารถทำได้ตลอดเวลา และในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเห็นการส่งคำร้อง ผ่านการเขียนทาง email, fax, letter but excluding การแชท หรือ SMS โดยส่งเรื่องเข้ามาให้เราทางอีเมล ตามข้อมูลการติดต่อในหน้าเว็บไซค์ หลังจากนั้น การปิดบัญชีผู้เล่นของคุณ จะมีผลภายใน 45 ชั่วโมง และยอดเงินคงเหลือใดๆ จะต้องทำการถอนออก หากมีเหตุผลที่จำเป็นต้องปิดบัญชีผู้เล่นในทันที คุณจำเป็นต้องแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ให้บริการทราบโดยเร็วที่สุด ซึ่งการแจ้งก็จะเป็นการเขียนผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

15.การเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซด์ภายนอก

15.1เว็บไซด์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ภายนอกซึ่งจะไม่อยู่ในความดูแลโดยผู้ให้บริการ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ภายนอกจะถูกจัดการโดยความเหมาะสมของท่านเท่านั้น และผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบ และไม่รับรองในความมั่นใจว่าเนื้อหาของแต่ละเว็บไซด์เชื่อมต่อจะถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน หรือได้รับการดูแลอยู่

15.2ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบ หรือรับรองใดๆ ที่ไม่ได้มีส่วนจัดหา หรือทบทวน, ไม่ยินยอม หรืออนุมัติ และจะไม่เป็นตัวแทน หรือรับรองในประการใดๆ ของเนื้อหา หรือความดำเนินความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์ภายนอก สินค้า หรือบริการที่อาจมีการโฆษณา, ขายของ หรือทำการอื่นๆที่มีอยู่บนเว็บไซด์ภายนอก

15.3ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในเรื่องสัญญา, การละเมิด, ความเพิกเฉย และอื่นๆ สำหรับการสูญเสีย หรือเสียหายด้วยเหตุใดก็ตามที่เกิดขึ้นจาก หรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่ท่านใช้เชื่อมไปยังเว็บไซด์ภายนอกที่มีการจัดให้อยู่บนทางเว็บไซด์ของเรา

15.4นอกเหนือจากที่มีการจัดเตรียมโดยผู้ให้บริการ จะถูกพิจารณาว่าไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมกัน ในส่วนของรายงาน, ความคิดเห็น, การซื้อขาย หรือเครื่องหมายการค้า, โลโก้, ตราเครื่องหมาย หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ปรากฏนอกบนเว็บไซด์ภายนอก หรือสินค้า หรือบริการที่อาจถูกโฆษณา, ขายของ และอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซด์ภายนอก หรือโดยผู้ปฏิบัติการ หรือเจ้าของของเว็บไซด์ภายนอก หรือบุคคลใดๆที่มีส่วนร่วมกับเว็บไซด์ภายนอกด้วยวิธีใดก็ตาม

16.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ หรือ โครงสร้างของเว็บไซด์

16.1ท่านจะไม่เชื่อมโยง หรือทำการล่วงล้ำ หรือเชื่อมต่อเข้าไปภายในส่วนใดของเว็บไซด์, บริการ หรือโครงสร้างของข้อมูล

17.การเพิ่ม หรือ หยุดความต่อเนื่องของเกมส์

17.1ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ด้วยการไม่รับผิดชอบกับกลุ่มใดๆ โดยการไตร่ตรองแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องแจ้งต่อท่าน ในการเพิ่มเกมหรือกิจกรรมใหม่ของเวบไซด์ หรือเริ่มต้น, หยุด, หยุดความต่อเนื่อง, จำกัดการเข้าถึง หรือแก้ไขเกมส์ หรือกิจกรรมใดๆ ได้ทุกเวลา

18.การละเมิดข้อตกลง และ เงื่อนไข

18.1ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการหาทุกวิถีทางด้านกฎหมาย และในความถูกต้องด้วยประการใดๆ ที่เกิดการละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือจำกัดการเข้าถึงบริการ, ทางเว็บไซด์ และข้อมูลเฉพาะบุคคล หรือกีดกั้นการเข้าถึงจากอินเตอร์เน็ตแอดเดรสเฉพาะแห่ง หรือผ่านอุปกรณ์ของบริการ, ทางเว็บไซด์, หรือข้อมูล ได้ทุกเวลา และเป็นดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดจากทางเราแต่เพียงผู้เดียว โดยปราศจากเงื่อนไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

19.การลำดับความสำคัญ

19.1กติกาการเดิมพันบริษัทที่นำมาปรับใช้ และข้อตกลง และเงื่อนไขอื่นใดที่ควบคุมการใช้ และเข้าถึงของบริการ, ซอฟต์แวร์, ข้อมูล และทางเว็บไซด์จะอยู่ในส่วนสำคัญของข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้

20.ข้อบังคับเหนือกฎหมาย

20.1ถ้าผู้ให้บริการล้มเหลว หรือเกิดความล่าช้าในประสิทธิภาพในข้อผูกมัดใดๆ ภายใต้ ข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้เนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติการควบคุมของผู้ให้บริการ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดต่อ: ปรากฎการณ์ภัยธรรมชาติใดๆ การเปลี่ยนกฎ หรือข้อบังคับ, การถูก หรือไม่ถูกกระทบจากเรื่องการเมือง, อำนาจจากทางพลเรือน หรือทหาร, คำสั่งศาล, การก่อการร้าย, ฟ้าแลบ หรือไฟไหม้, จู่โจม, การปิดโรงงานหรือกรรมกรเดินประท้วง, น้ำท่วม, ภัยแล้ง, สงคราม, จลาจล, โจรกรรม, การส่งผ่านหรือข้อมูลล้มเหลว, การล้มเหลวหรือถูกขัดขวางในการสื่อสารทางไกล หรือบริการบรอดแบนด์, ความล้มเหลว หรือการจัดสรรพลังงาน หรืออุปกรณ์ใช้สอยไม่เพียงพอ, สภาพอากาศร้ายแรง, แผ่นดินไหว และภัยพิบัติธรรมชาติ (“Force Majeure Event”), ซึ่งส่งผลต่อความล้มเหลวหรือล่าช้าที่ไม่สามารถฝ่าฝืนข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านยอมรับในการทำทุกวิถีทางในลดผลที่ตามมาในทุกๆ สาเหตุ

21.การถอดถอนสิทธิ์

21.1ความผิดพลาดโดยผู้ให้บริการในทางปฏิบัติ ณ เวลาและการจัดเตรียมใดๆ จะไม่ถูกตีความหรืออนุมานว่าเป็นการถอดถอนสิทธิ์ของผู้ให้บริการหรือในทางใดที่ส่งผลต่อการทำให้ถูกต้องของข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ หรือทั้งหมด หรือทำให้เสียหายของ ผู้ให้บริการ จะถูกดำเนินการในภายภาคหน้า

22.การกำหนดสิทธิ์

22.1ในเหตุการณ์บางส่วน หรือส่วนใดๆ ของข้อตกลง, เงื่อนไข และข้อกำหนด จะถูกกำหนดโดย ซึ่งข้อตกลงมอบหมายในการไม่อนุญาต, ผิดกฎหมาย หรือการไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตใดๆ ในแต่ละเงื่อนไข และการจัดหาจะถูกเพิ่มความรุนแรงจากข้อตกลง, เงื่อนไข และการจัดหาเดิมทีจะยังมีค่าและผลบังคับใช้สูงสุดทางกฎหมาย

23.การควบคุม และ พิพากษาทางกฎหมาย

23.1ท่านยอมรับว่าการเข้าถึง และใช้บริการ, เว็บไซด์, ซอฟต์แวร์, ข้อมูล และการตีความ ข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุม และตีความตามข้อตกลงทางกฎหมายของฟิลิปปินส์

23.2ภายใต้เงื่อนไขข้อที่ 23.3 ข้อพิพาทใด ๆ ที่ขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้ หรือการยกเลิก การยุติ และการโมฆะข้อตกลงดังกล่าว จะได้รับการชี้ขาดโดยศูนย์การระงับข้อพิพาทของฟิลิปปินส์ (“PDRCI”) ที่มีผลบังคับใช้ตามกฏอนุญาโตตุลาการ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งจะเป็น PDRCI และจำนวนของอนุญาโตตุลาการจะมีสามคน โดยที่ผู้ให้บริการและคุณจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายละ 1 คน ดังนนั้นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งจะเลือกอนุญาโตตุลาการคนที่สาม ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานของบัลลังก์ตุลาการ สถานที่ของอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นสถานที่ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ภาษาที่จะใช้ในการดำเนินการของคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นภาษาอังกฤษผู้ให้บริการ คุณและศาลจะต้องเก็บรักษาทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและคำตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้เป็นความลับตลอดเวลา แม้จะมีข้อ 23.2 ข้างต้น ผู้ให้บริการมีสิทธิตามเห็นสมควรที่จะเริ่มดำเนินการตามกฎหมายกับคุณในศาลของฟิลิปปินส์หรือในศาลอื่นใดที่ีอำนาจในการตัดสินเกี่ยวกับข้อพิพาทใด

23.3ที่ขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้ หรือการยกเลิก การยุติ และการโมฆะข้อตกลงดังกล่าว และคุณจะต้องยินยอมต่ออำนาจศาลของฟิลิปปินส์หรือศาลอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)