ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

การปฏิเสธ

HL8 จะไม่ทำการรับผิดชอบต่อความผิด สำหรับเนื้อหา หรือ ความถูกต้องของเว็บไซด์จากภายนอก ทั้งนี้การเดิมพันทั้งหมดเป็นการเลือก, การตัดสินใจ, ดุลยพินิจ และ การเสี่ยงโชคของสมาชิกทุกท่านแต่เพียงผู้เดียว และ สำหรับในส่วนของการบริการ, ซอฟต์แวร์, ทางเว็ปไซด์ หรือ ข้อมูลที่ถูกจัดไว้บนพื้นฐานแบบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเก็บบันทึกโดยเฉพาะถูกจัดเตรียมในข้อตกลง และ เงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ให้บริการ จะไม่เป็นตัวแทน หรือ รับรองด้วยประการใดๆ ของการบริการ, ทางเว็ปไซด์, ซอฟต์แวร์ และ ข้อมูลที่ระบุอยู่ในนั้น

นอกเหนือจากนี้แล้วนั้น ในส่วนของวันที่ และ เวลา ของการปล่อยข้อมูลในส่วนของเนื้อหาบางอย่างมีความเกี่ยวข้อง ดังนั้นหลังจากวันที่ และ เวลาที่แน่นอนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจไม่เป็นความจริงและถูกต้องอีกต่อไป บริษัทจะไม่มีการรับรองว่าจะทำการปรับปรุง หรือ รับผิดชอบในส่วนของกรณีนี้ ทางสมาชิกต้องมีหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ ทางเราต้องขอสงวนสิทธิ์โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ แก้ไข หรือ ทำการปรับปรุงข้อมูลของเว็ปไซด์ที่เก็บรักษาไว้ ในเวลาเดียวกันโดยการอ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ หรือ การบริการบางประเภทตามหลักเกณฑ์และข้อจำกัดอื่นๆ ดังนั้นในส่วนของเว็ปไซด์ หรือ เนื้อหา อาจจะไม่เหมาะสมกับในส่วนของทุกตลาด