ความเป็นส่วนตัว นโยบาย

ความเป็นส่วนตัว นโยบาย

นโยบายนีครอบคลุมถึงการดูแลรักษาเว็บไซด์ HL8.com กล่าวคือ ข้อมูลที่สมาชิกได้ให้กับทางเว็บไซด์ ทั้งหมด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ บัตรประชาชน เอกสารส่วนตัว ในการทำธุรกรรมกับทางธนาคาร เว็บไซด์ HL8.com จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ในบริษัทเท่านั้น ดังนั้นท่านสมาชิกจึงสามารถไว้วางใจได้เมื่อใช้บริการกับทางเรา สมาชิกที่ใช้บริการกับทางเว็บไซด์ของทางเรา ต้องยอมรับกฏกติกา และ ข้อบังคับของทางเว็บไซด์เป็นหลัก การแบ่งปัน หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เราจะไม่ทำการขาย หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้กับผู้อื่น หรือ บริษัทอื่น นอกเหนือเสียจากว่า

  • เราได้รับความยินยอมจากสมาชิก ที่อนุญาติให้ทางเราเปิดเผยได้
  • เราต้องการเปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อทำการตอบสนองในด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้น
  • เราจำเป็นต้องส่งข้อมูลของท่าน ให้กับบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเรา เพื่อทำการตอบสนองในด้านบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้อย่างไรก็ตามบริษัทเราไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในการแสวงหาผลประโยชน์
  • เราจำเป็นต้องใช้ในการตอบคำถาม ตามขั้นตอนของขบวนการยุติธรรม
  • หากทางเราพบว่าการกระทำของท่านบนเว็บไซด์มีความรุนแรงต่อการใช้บริการ